Οι οδηγίες και το σκεπτικό
του παιχνιδιού


Επικοινωνία:
Γ.-Φοίβος Σαργέντης

English
Ελληνικά
Français
Русский 

Γενεσις.
Το παιχνίδι του Ανθρώπου στον Κόσμο.

Αυτό το φιλοσοφικό παιχνίδι είναι δημιουργία του Γ.-Φοίβου Σαργέντη και προέρχεται από τη λογική και τις κινήσεις που έχει το σκάκι, αλλά με διαφορετική φιλοσοφία από αυτή που έχει το σκάκι.

Συμβολικός του στόχος είναι η Δημιουργία και η Συνύπαρξη, όχι η κυριαρχία του ενός έναντι του άλλου.  

Homo ludens!

Περιγραφή του παιχνιδιού

Υπάρχει ο κόσμος (το οκτάγωνο). Στον κόσμο περιέχονται 20 χώροι και 5 τόποι σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του κέντρου του, με τον αριθμό 3. Οι τόποι των ιδεών είναι 4. Το κέντρο είναι ο άλλος τόπος.

Ο κόσμος. Το οκτάγωνο Χώροι
 
 Τόποι των ιδεών Τόπος του κέντρου

Υπάρχουν ιδέες (βότσαλα) έξω από τον κόσμο. Στόχος είναι να γεννηθούν ιδέες, να τοποθετηθούν στους τόπους των ιδεών στον κόσμο και να γίνουν έργα για τον κάθε παίχτη. Έτσι, όταν ο παίχτης κατακτά την ιδέα/βότσαλο στον τόπο των ιδεών, η ιδέα/βότσαλο γίνεται έργο/βότσαλο και το παίρνει ο παίχτης στο χέρι του.

Κάθε παίχτης παίζει  με το δίπολό-του (τον Anubis και την Bastet) τις πυραμίδες και το ζάρι.

o        Ο Anubis κινείται στους χώρους, σαν τον βασιλιά στο σκάκι και δεν σκοτώνεται

o        Η Bastet κινείται στους χώρους, σαν την βασίλισσα στο σκάκι αλλά σκοτώνεται

o        Οι πυραμίδες, μόλις τοποθετηθούν, παραμένουν ακίνητες

Και ο Anubis και η Bastet, έχουν την δυνατότητα της υλοποίησης των ιδεών- έργων, δηλαδή μπορούν να πάνε στους τόπους των ιδεών και να κάνουν την ιδέα-έργο. Όσο υπάρχουν ιδέες/βότσαλα έξω απ’ τον κόσμο, ο Anubis ή η Bastet μπορουν να πανε στους τόπους των ιδεών. Εαν υπάρχει ηδη εκεί μια ιδέα/βότσαλο, θα γίνει έργο/βότσαλο. Για να γεννηθούν οι ιδέες στον κόσμο, θα πάει η Bastet στο κέντρο. Τότε τοποθετείται ένα βότσαλο στους τόπους των ιδεών. Οι τόποι των ιδεών είναι "ανενεργοί" μέχρι να γεννηθεί εκεί μια ιδέα, και τα πιόνια δεν πάνε πάνω τους χωρίς αυτή. Μετά ο όποιος Anubis ή η όποια Bastet μπορούν να κάνουν αυτή την ιδέα έργο (να την κερδίσει ο παίχτης).

O  Anubis και η Bastet δεν μπορούν να κινηθούν επάνω από άλλο Anubis και άλλη Bastet.

Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, κάθε ώρα/κίνησή του, ο παίχτης μπορεί:

§         Να μετακινήσει τον Anubis και την Bastet του ή να τοποθετήσει μια πυραμίδα

§         Να ρίξει ζάρι (και να κάνει αυτό που λέει το ζάρι ή να μην το κάνει)

§         Να μην κάνει τίποτα

Anubis

 • Δεν επιτρέπεται η τοποθέτησή του στον τόπο του κέντρου
 • Δεν μπορεί να περάσει μέσα (πάνω) από τις πυραμίδες
 • Δεν σκοτώνεται

Bastet

 • Όταν η Bastet πάει στο κέντρο τότε:

o        Μπορεί να γεννήσει μια  ιδέα/βότσαλο στον κόσμο, σε όποιον ελεύθερο τόπο θέλει από τους τόπους των ιδεών

o        (?) Μπορεί να καταστρέψει μια  ιδέα/βότσαλο που μπορεί να υπάρχει σε τόπο των ιδεών και να την βγάλει έξω από τον κόσμο

o        Αν καταστρέψει, ο παίχτης μένει ακίνητος για δύο ώρες/κινήσεις του άλλου παίχτη. Αν γεννήσει παίζει την επόμενη ώρα/κίνησή του

o        Όταν η Bastet είναι στο κέντρο και γεννήσει ή καταστρέψει, στην επόμενη ώρα/κίνησή της πρέπει να μετακινηθεί από αυτό, χωρίς την επιλογή του ζαριού

 • Μια Bastet μπορεί να σκοτωθεί από άλλο Anubis ή άλλη Bastet
 • Αν σκοτωθεί Bastet, ο παίχτης που την σκότωσε, θα παραμείνει ακίνητος για τις τρεις επόμενες ώρες/κινήσεις
 • Στους τόπους του κόσμου, η Bastet δεν σκοτώνεται
 • Η Bastet μπορεί να αναγεννηθεί
  • αν σε μια ώρα/κίνηση ο παίχτης φέρει στο ζάρι τον αριθμό 1. Τότε η Bastet θα αναγεννηθεί από όποια πυραμίδα επιλέξει στο χώρο ή από κάποιο τόπο ιδεών (χωρίς ιδέα). Αν αναγεννηθεί από  πυραμίδα, η πυραμίδα θα πάει στον παίχτη που αναγέννησε την Bastet του
  • αν ο παίχτης επιστρέψει έργα/βότσαλα στους τόπους των ιδεών, έτσι ώστε και οι τέσσερις τόποι ιδεών να έχουν από μία ιδέα/βότσαλο (μπορεί να προϋπάρχει κάποια ιδέα/βότσαλο σε αυτούς).  Τότε η Bastet θα αναγεννηθεί από το κέντρο (που πρέπει να είναι ελεύθερο)
 • Η Bastet μπορεί να προσπαθήσει να περάσει μέσα (πάνω) από μία πυραμίδα που θα είναι δίπλα της (όχι διαγώνιά της). Αυτό θα το κάνει αν φέρει στο ζάρι τους αριθμούς 3 ή 6 (ή τα μέρη χωρίς νούμερα, αν είναι τα ζάρια του παιχνιδιού, που δεν έχουν αριθμούς 3 και 6)

Πυραμίδα

 • Μόλις τοποθετηθεί μια πυραμίδα στον χώρο, ο παίχτης δεν έχει καμία κυριότητα επάνω σε αυτή
 • Όταν τοποθετηθεί η πυραμίδα στο χώρο, μένει αμετακίνητη
 • Δεν τοποθετείται πυραμίδα  στους τόπους
 • Όταν ανα-γεννιέται ο Anubis και η Bastet από μια πυραμίδα, η πυραμίδα πάει στο χέρι του παίχτη που τους ανα-γέννησε μέσα από αυτή

Το παιχνίδι

Γένεσις

 • Anubis και Bastet, τοποθετούνται στους τόπους των ιδεών
 • Κάθε παίχτης ξεκινάει με 2, 4, 5 πυραμίδες στα χέρια του (καθορίζεται απ’ το ζάρι)
 • Κάθε παίχτης, τοποθετεί δύο πυραμίδες του στους χώρους του κόσμου (όπου θέλει)
 • Μέσα από τις πυραμίδες που τοποθετούνται στους χώρους, γεννιούνται Anubis και Bastet
 • Anubis και Bastet κινούνται στον κόσμο για να δημιουργήσουν ιδέες/βότσαλα που θα έρθουν στα χέρια των παιχτών ως έργα/βότσαλα

Τύμβοι

 • Όταν τελειώσουν οι ιδέες/βότσαλα έξω απ’ τον κόσμο, Anubis και Bastet επιλέγουν  έναν τόπο ιδεών για να θαφτούν. Τότε, Anubis και Bastet, πάνε στους τόπους των ιδεών χωρίς να υπάρχει ιδέα/βότσαλο εκεί
 • Μόλις θαφτούν στους τόπους των ιδεών, ο παίχτης πρέπει να καλύψει τους έξι χώρους που αγγίζουν τους τόπος των δύο τύμβων, του Anubis και της Bastet του 

Χώροι που πρέπει να καλυφθούν για το χτίσιμο ενός τύμβου, στην κάτω αριστερή γωνία του κόσμου

 • Η κάλυψη των χώρων του τύμβου γίνεται με ενδεχόμενη υπάρχουσα κάλυψη του χώρου από πυραμίδες. Σε επόμενες κινήσεις,  τοποθετούνται άλλες πυραμίδες και έργα/βότσαλα που έχει κάθε παίχτης στα χέρια του. Στην φάση αυτή, οι πυραμίδες και τα έργα/βότσαλα, τοποθετούνται  στους χώρους των τύμβων (όχι τους υπόλοιπους χώρους)
 • Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή των τύμβων του ενός παίχτη, ο άλλος παίχτης, κινεί Anubis-Bastet, τοποθετεί πυραμίδα ή έργο/βότσαλο, ή ρίχνει ζαρι, αλλά παράλληλα, σε κάθε ώρα/κίνησή του, τοποθετεί ένα έργο/βότσαλο σε χώρο του κόσμου, εκτός των χώρων των δικών του τύμβων. 
 • Τα έργα/βότσαλα που τοποθετούνται στους χώρους, υπάρχουν  όπως οι πυραμίδες στους χώρους (αλλά δεν αναγεννιέται η Bastet μέσα από αυτά)
 • Όταν ο παίχτης  ολοκληρώσει το χτίσιμο των τύμβων,  τελειώσουν οι πυραμίδες του και τα έργα/βότσαλά του,  δεν έχει/μπορεί να τοποθετήσει άλλα έργα/βότσαλα σε χώρους του κόσμου για να κινηθεί,  δεν έχει επιλογές άλλων κινήσεων, τελειώνει το παιχνίδι για αυτόν

Αναγέννηση

 • Αυτός που θα ολοκληρώσει τους τύμβους του Anubis  και της  Bastet του και θα έχει τα περισσότερα έργα/βότσαλα στο χέρι του στο τέλος του παιχνιδιού, αναγεννιέται μέσα απ’ το παιχνίδι και κερδίζει το παιχνίδι
 • Αυτός που θα ολοκληρώσει τους τύμβους του Anubis  και της  Bastet του, δεν κερδίζει, ούτε χάνει (αναγεννιέται μέσα απ’ το παιχνίδι)
 • Αν το παιχνίδι λήξει με τον παίχτη να έχει θάψει το δίπολό-του, αλλά να μην  έχει ολοκληρώσει τους τύμβους του Anubis και της Bastet του, τότε χάνει το παιχνίδι
 • Αν το παιχνίδι λήξει με τον παίχτη να μην μπορεί να θάψει το δίπολό-του, τότε χάνει το παιχνίδι τρεις φορές
 • Αν το παιχνίδι λήξει με τον παίχτη χωρίς Bastet στον κόσμο, τότε χάνει το παιχνίδι επτά φορές   
                 

Facebook page